กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับผลงาน
การพัฒนาหลักนิยมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๓
วัน ๒ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 2240 IMG 2242 IMG 2243
IMG 2244 IMG 2245 IMG 2249