กิจกรรมหน่วย

พล.ต.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ พล.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ 
ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ตรวจและสังเกตุการณ์ 
การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการ
ในพื้นที่ส่วนหลังของหน่วยในพื้นที่ ทภ.๓ ห้วงวันที่ ๒๖ – ๓๐ ส.ค.๖๒

33234 33235 33236
33679 33681 33682