ภาพกิจกรรม

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในงาน “การจัดการมหกรรมการจัดการความรู้ 
ของ นขต.ยศ.ทบ. ในพื้นที่ส่วนกลาง และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง (ทภ.๑) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ รร.สธ.ทบ. วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒

1 2 3
4 5 6
7 8 9