ภาพกิจกรรม

พ.อ.สามารถ  คงสาย รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. นำกำลังพลฯ ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าในบริเวณหน่วยงาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ ณ สวนเสนาอภิรมย์และพื้นที่โดยรอบ

IMG 9294 IMG 9312 IMG 9316
IMG 9331 IMG 9335 IMG 9340
IMG 9344 IMG 9357