กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ โครงการบรรยายความรู้ต่อต้านยาเสพติด
หัวข้อ “แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด” โดยวิทยากรจาก กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.รร.๖
ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ. และกิจกรรมโครงการสานรักสู่ครอบครัว
พบปะเยี่ยมครอบครัวกำลังพลภายในพื้นที่ ยศ.ทบ. วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒

IMG 8976 IMG 8987 IMG 9021 IMG 9067
IMG 9104 IMG 9109 IMG 9123 IMG 9148