กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “การแปลงเทคโนโลยีเพื่อเสริมความเข้มแข็งของกองทัพบก”
Digital Transformation to Strong Army วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

IMG 7985 IMG 7996 IMG 8037
IMG 8041 IMG 8054 IMG 8077