กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการบรรยายพิเศษเรื่อง Multi-Domain Operations
ซึ่งเป็นหลักนิยมใหม่ของ ทบ. สหรัฐ ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒

IMG 7329 IMG 7327 IMG 7331
IMG 7337 IMG 7338 IMG 7339