กิจกรรมหน่วย

พล.ท.ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. และคณะ กรุณาตรวจเยี่ยม
สถานีสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน วันที่ ๖ มี.ค.๖๒

IMG 4844 IMG 4845 IMG 4846
IMG 4850 IMG 4853 IMG 4861
IMG 4865 IMG 4872