กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน 
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับ 
วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ.

IMG 4172 IMG 4175 IMG 4181
IMG 4190 IMG 4210 IMG 4221
IMG 4237 IMG 4310