กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร์ของ ทบ.
ประจำปี ๖๓ งบประมาณ ๖๔ วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

IMG 3668 IMG 3670 IMG 3675
IMG 3678 IMG 3683 IMG 3686