กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การแปลตำราต่างประเทศโดยเร่งด่วน
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 3349 IMG 3353 IMG 3354
IMG 3358 IMG 3359 IMG 3372