กิจกรรมหน่วย

รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ นขต.บก.ยศ.ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ

1 2 3
4 5 6