กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. ร่วมรับฟังการแถลงผลสัมมนาและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง
แนวทางการจัดหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาค
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จว.นครปฐม เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๑

1 2 3 4
5 6 7 8