กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒
เรื่อง “แนวทางการจัดหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพภาค”
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จว.นครปฐม เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๑

485517 485518
485519 485520