กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนการแปลตำราต่างประเทศ
ประจำปี ๖๒ งบประมาณปี ๖๓ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑

IMG 2231 IMG 2239 IMG 2241
IMG 2245 IMG 2248 IMG 2252