ภาพกิจกรรม

รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาทบทวนนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากองทัพบก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลของกองทัพบก
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกองทัพมืออาชีพ" ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑

1 2 3
4 5 6