กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดการสัมมนาทบทวนนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากองทัพบก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพกำลังพลของกองทัพบก
เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นกองทัพมืออาชีพ" โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ
ณ โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๑

1 2 3
4 5 6