กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมการพัฒนาหลักนิยมทางทหารของ ทบ. ขั้นต้น
ประจำปี ๖๓ งบประมาณ ๖๔ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑

IMG 1630 IMG 1635 IMG 1637
IMG 1640 IMG 1643 IMG 1644
IMG 1645 IMG 1648