กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดพิมพ์สรรพตำรา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑

1 2 3
4 5 6