กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดการบรรยายสรุปโดยนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
หลักสูตรหลักประจำ สถาบันวิจัยป้องกันราชอาณาจักรญี่ปุ่น โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ
วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.

IMG 1450 IMG 1451 IMG 1452
IMG 1454 IMG 1457 IMG 1485
IMG 1486 IMG 1490 IMG 1500