กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกร่วม รอ./เหล่าทัพ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 1046 IMG 1057 IMG 1049
IMG 1060