กิจกรรมหน่วย

ภาพการบรรยายเรื่องยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ โดยมี ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
และภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด(เยาวชน) เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๑
ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ.

IMG 0531 IMG 0565 IMG 0599
IMG 0638 IMG 0736 IMG 0743
IMG 0850 IMG 0861