กิจกรรมหน่วย

พ.อ.กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. และคณะ
เดินทางไปตรวจอัตราการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์หน่วย
วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ ณ มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

1136431 1136432 1136433
1136434 1136435 1136545