กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพบก
เรื่อง “กลไกหลักสำคัญที่ทำให้กองทัพบกบรรลุการเป็น
Professional Army”
โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ ณ รร.สธ.ทบ.

IMG 8696 IMG 8699 IMG 8703
IMG 8707 IMG 8708 IMG 8715