กิจกรรมหน่วย

พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง ที่ปรึกษาจก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดทำ
"ร่างคู่มือราชการสนามว่าด้วยกองทัพบกในการช่วยเหลือภัยพิบัติ"
โดย ศพย.ยศ.ทบ. วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

1106835 1106836 1106837
1106838 1106839 1106840