กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายของสงครามและ
การปฏิบัติของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ” 
โดย พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาฝ่ายทหารคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องจักรพงษ์ ชั้น ๔ รร.สธ.ทบ.
โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน

IMG 8408 IMG 8410 IMG 8411 IMG 8417
IMG 8428 IMG 8429 IMG 8454 IMG 8467
IMG 8470 IMG 8472