กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือราชการสนาม
คู่มือทางเทคนิค ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึกฯ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบ
และหลักสูตรการฝึกผู้ชำนาญการทหารราบ และการปรับแก้ไขคู่มือการทดสอบ
ผู้ชำนาญการทหารราบ วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 8294 IMG 8299 IMG 8300
IMG 8301 IMG 8302 IMG 8304