กิจกรรมหน่วย

ผอ.กพล.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศป.ปส.ยศ.ทบ.)
ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ..

IMG 8179 IMG 8189 IMG 8192
IMG 8214