กิจกรรมหน่วย

ศพย.ยศ.ทบ. ดำเนินการจัดการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกองทัพสมัยใหม่” ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กทม. 
โดยมี พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

IMG 7968 IMG 7971 IMG 7988 IMG 8017
IMG 8111 IMG 8159 IMG 8162 IMG 8169