กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของกองทัพภาค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 7750 IMG 7752 IMG 7763
IMG 7763