กิจกรรมหน่วย

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อรองรับระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.
วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.

IMG 7293 IMG 7301 IMG 7302
IMG 7303 IMG 7304 IMG 7305