กิจกรรมหน่วย

รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) และ ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ 
นายทหารคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๖๑ 
ณ ห้องเรียน ๒ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑

IMG 7156 IMG 7171 IMG 7181
IMG 7184 IMG 7198 IMG 7215
IMG 7239 IMG 7256 IMG 7266
IMG 7273 IMG 7283 IMG 7288