กิจกรรมหน่วย

พล.ท.สุรัต แสงสว่างดำรง เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมนักแปล
ตามโครงการ
“การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ” ในวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑
ณ โรงแรม มิโด กทม. โดย กพยศ.ศพย.ยศ.ทบ.

1 2 3
4 5 6