กิจกรรมหน่วย

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. ระหว่าง 
พล.ท.สุรัต  แสงสว่างดำรง(ท่านเก่า) และ พล.ต.สดับพงษ์ จันทุรัตน์(ท่านใหม่)
วันที่ ๒ เม.ย.๖๑ ณ อาคารประภาสโยธิน

IMG 5480 IMG 5485 IMG 5488 IMG 5506
IMG 5508 IMG 5510 IMG 5512 IMG 5514
IMG 5522 IMG 5523 IMG 5529 IMG 5530