กิจกรรมหน่วย

จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมสถานที่อาคารประภาสโยธิน
เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการ และสัมมนาฯ งานวันสถาปนา ยศ.ทบ.

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙

IMG 1451 IMG 1452 IMG 1459 IMG 1461
IMG 1462 IMG 1465 IMG 1469 IMG 1471